Från klubben deltog Marie Dasler och Mattias Nätterlund.

 Resultat