Efter att årsmötet i våras blev uppskjutet på grund av coronapandemin så fick vi till slut till ett årsmöte under förra veckan. Det var ett tappert gäng på plats och även om digitalt deltagande erbjöds så föredrog samtliga att ta sig till föreningarnas hus vilket var trevligt. Klubbens fantastiska kassör Johan Ingjald hade ordnat fika och dryck.

Verksamhetsplaner och berättelser, budgetar och ekonomi avverkades och klubben står fortsatt väldigt stark trots uteblivna tävlingar under året. Alla har såklart möjlighet att ta del av de dokument som presenterades under mötet som även gått ut via mail. Det var såklart lite lurigt att hålla reda på att det faktiskt var 2019 det ofta refererades till eftersom vi kommit så långt in i 2020 redan men till slut valdes även en styrelse för 2020 och kassörens klassiska suck av lättnad infann sig när årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för tidigare år. Styrelsen består av:

David Berg (Ordförande)

Johan Ingjald (Kassör)

Per Arvidsson (Ledamot)

Helene Nilsson (Ledamot)

Conrad Granath (Ledamot)

Vi vill rikta ett STORT tack till Jonas Janegren och Gabriella Eliasson för sin tid och sitt engagemang i styrelsen. Även ett stort tack till de som var på plats under årsmötet och kom med frågor och invändningar. Såklart också till alla fantastiska människor som på olika sätt ställer upp för klubben och gör verksamheten möjlig. Om ni har idéer om förbättringar eller förändringar i klubben får ni mer än gärna höra av er till någon i den nya styrelsen. Tack för allt engagemang!