Denna sida är mest tänkt som ett experiment för resultaten från Startmilen och inkluderar inte samtliga årtal. Gå till startmilen.se för officiella resultat och annan information.

{tab 1986}

{szakitable year=”1986″ caption=”Startmilen 1986-04-05″} {/szakitable}

{tab 1988}

{szakitable year=”1988″ caption=”Startmilen 1988″} {/szakitable}

{tab 1989}

{szakitable year=”1989″ caption=”Startmilen 1989-04-08″} {/szakitable}

{tab 1990}

{szakitable year=”1990″ caption=”Startmilen 1990-04-07″} {/szakitable}

{tab 1991}

{szakitable year=”1991″ caption=”Startmilen 1991-04-06″} {/szakitable}

{tab 1992}

{szakitable year=”1992″ caption=”Startmilen 1992-04-04″} {/szakitable}

{tab 1993}

{szakitable year=”1993″ caption=”Startmilen 1993-04-03″} {/szakitable}

{tab 1994}

{szakitable year=”1994″ caption=”Startmilen 1994-04-09″} {/szakitable}

{tab 1995}

{szakitable year=”1995″ caption=”Startmilen 1995-04-01″} {/szakitable}

{tab 1996}

{szakitable year=”1996″ caption=”Startmilen 1996-03-30″} {/szakitable}

{tab 1997}

{szakitable year=”1997″ caption=”Startmilen 1997-04-05″} {/szakitable}

{tab 1998}

{szakitable year=”1998″ caption=”Startmilen 1998-04-04″} {/szakitable}

{tab 1999}

{szakitable year=”1999″ caption=”Startmilen 1999-04-10″} {/szakitable}

{tab 2000}

{szakitable year=”2000″ caption=”Startmilen 2000-04-01″} {/szakitable}

{tab 2001}

{szakitable year=”2001″ caption=”Startmilen 2001-03-31″} {/szakitable}

{tab 2002}

{szakitable year=”2002″ caption=”Startmilen 2002-04-06″} {/szakitable}

{tab 2003}

{szakitable year=”2003″ caption=”Startmilen 2003-04-05″} {/szakitable}

{tab 2004}

{szakitable year=”2004″ caption=”Startmilen 2004-04-03″} {/szakitable}

{tab 2005}

{szakitable year=”2005″ caption=”Startmilen 2005-04-02″} {/szakitable}

{tab 2006}

{szakitable year=”2006″ caption=”Startmilen 2006-04-01″} {/szakitable}

{tab 2007}

{szakitable year=”2007″ caption=”Startmilen 2007-03-31″} {/szakitable}

{tab 2008}

{szakitable year=”2008″ caption=”Startmilen 2008-04-05″} {/szakitable}

{tab 2009}

{szakitable year=”2009″ caption=”Startmilen 2009-04-04″} {/szakitable}

{tab 2010}

{szakitable year=”2010″ caption=”Startmilen 2010-04-10″} {/szakitable}

{tab 2011}

{szakitable year=”2011″ caption=”Startmilen 2011-04-02″} {/szakitable}

{tab 2012}

{szakitable year=”2012″ caption=”Startmilen 2012-03-31″} {/szakitable}

{tab 2013}

{szakitable year=”2013″ caption=”Startmilen 2013-04-06″} {/szakitable}

{tab 2014}

{szakitable year=”2014″ caption=”Startmilen 2014-04-05″} {/szakitable}

{/tabs}