Drygt 20 medlemmar deltog på höstens upptaktsmöte på Cafe Skogen.

Efter sedvanlig information från styrelsen och Ullmax ansvariga hälsades Kjell Nilsson välkommen. Han höll en förleläsning i ämnet mental träning med rubriken ” Hur kan jag hjälpa mig själv i min tankeprocess till att bli bättre”.

Drygt 20 medlemmar deltog på höstens upptaktsmöte på Cafe Skogen.

Efter sedvanlig information från styrelsen och Ullmax ansvariga hälsades Kjell Nilsson välkommen. Han höll en förleläsning i ämnet mental träning med rubriken ” Hur kan jag hjälpa mig själv i min tankeprocess till att bli bättre”.

Vi fick lära oss att våra tankar/inställningar styr ALLT – tankarna påverkar hur stor del av kroppens förmågor vi får tillgång till. Har man positiv inställning får man tillgång till kroppens alla resurser. Är den däremot negativ, vilket är väldigt vanligt, kan kroppen inte fungera fullt ut.

För att kunna använda sig av den mentala träningen krävs att man har en positiv självbild: Att man anser vara ”en bra människa”, ”en bra mamma”, ”att man trivs med sig själv”.

Vi fick coacha varandra för att sätta nya löparmål och analysera vilka hinder och resurser som finns för att kunna nå dem. Ofta kan man ha svårt att se sina resurser för att man bara ser hindren. Vi uppmanades att fortsätta med detta under våra träningar och att kontinuerligt ge varandra positiv feed back. För det var ju så ”att varje tanke påverkar alla celler i kroppen!”