IF Start har haft årsmöte och friidrottssektionens styrelse är följande: Kjell Adolfsson (ordf), Hanna Janson (sekr), Helene Nilsson (kassör), Bengt Jansson, Sivert Lignell och Per Rosby. Valberedningen består av Sören Forsberg.

IF Start har haft årsmöte och friidrottssektionens styrelse är följande: Kjell Adolfsson (ordf), Hanna Janson (sekr), Helene Nilsson (kassör), Bengt Jansson, Sivert Lignell och Per Rosby. Valberedningen består av Sören Forsberg.