Månadens profil i juni är Daniel Pettersson, som gick med i klubben i höstas. Han har redan satt personligt rekord på milen, men har som mål att pressa tiden ytterligare. Om du vill läsa mer om Daniel får du klicka på Månadens profil i vänster kanten.
Månadens profil i juni är Daniel Pettersson, som gick med i klubben i höstas. Han har redan satt personligt rekord på milen, men har som mål att pressa tiden ytterligare. Om du vill läsa mer om Daniel får du klicka på Månadens profil i vänster kanten.